Description

Родна ревизија је процена у којој мери је родна равноправност ефикасно институционализована у политикама, програмима, организационим структурама и поступцима (укључујући процесе доношења одлука) и у одговарајућим буџетима.

Additional notes and information

Родна ревизија разматра, обично на партиципативан начин, да ли су интерне праксе и сродни системи подршке за родно оспособљавање ефикасни, да ли се јачају као и да ли се поштују. Успоставља основни правац, идентификује критичне недостатке и изазове и препоручује начине њиховог решавања, предлажући могућа побољшања и иновације. Такође, документује добре праксе ка постизању родне равноправности. Родна ревизија побољшава колективни капацитет организације да испитује своје активности из родне перспективе и идентификује снаге и слабости у промоцији питања родне равноправности.