Description

measúnú ar a mhéid a bhfuil comhionannas inscne arna institiúidiú go héifeachtach i mbeartais, cláir, struchtúir agus imeachtaí eagraíochta , lena n-áirítear próisis chinnteoireachta, agus sna buiséid chomhfhreagracha

Additional notes and information

Measann iniúchadh inscne, de ghnáth ar bhealach rannpháirteach, an bhfuil cleachtais inmheánacha agus córais tacaíochta ghaolmhara le haghaidh príomhshruthaithe inscne éifeachtach agus an atreisíonn siad a chéile, agus an bhfuiltear ag cloí leo. Bunaíonn sé bunlíne, aithníonn sé bearnaí agus dúshláin chriticiúla, agus molann bealaí chun dul i ngleic leo, ag moladh feabhsuithe agus nuálaíochtaí a d'fhéadfadh a bheith ann. Déanann sé dea-chleachtais a dhoiciméadú freisin maidir le comhionannas inscne a bhaint amach. Cuireann iniúchadh inscne le cumas comhchoiteann na heagraíochta chun a ghníomhaíochtaí a scrúdú ó thaobh gné inscne agus láidreachtaí agus laigí a shainaithint maidir le saincheisteanna comhionannais inscne a chur chun cinn.