Description

politiikan, ohjelmien ja toimielinten analysointi ja arviointi siltä kannalta, miten ne soveltavat sukupuoleen liittyviä perusteita

Additional notes and information

Tasa-arvotarkastuksessa käsitellään, tavallisesti osallistavalla tavalla, sitä, ovatko sukupuolen valtavirtaistamista koskevat sisäiset käytännöt ja siihen liittyvät tukijärjestelmät tehokkaita, vahvistavatko ne toisiaan ja noudatetaanko niitä. Siinä laaditaan perustaso, määritetään kriittiset puutteet ja haasteet ja suositellaan tapoja niiden käsittelemiseksi sekä ehdotetaan mahdollisia parannuksia ja innovaatioita. Siinä myös dokumentoidaan parhaita käytäntöjä sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi. Tasa-arvotarkastuksella edistetään organisaation kokonaisvalmiuksia tutkia toimiaan sukupuolinäkökulmasta ja määrittää vahvuudet ja heikkoudet sukupuolten tasa-arvoa koskevien kysymysten edistämisessä.