Description

beoordeling van de mate waarin gelijkheid van vrouwen en mannen daadwerkelijk is geïnstitutionaliseerd in beleid, programma's, organisatiestructuren en procedures, zoals besluitvormingsprocessen, en in de overeenkomstige begrotingen

Additional notes and information

Een genderaudit bekijkt, gewoonlijk op een participatieve manier, of interne praktijken en bijbehorende ondersteunende systemen voor gendermainstreaming effectief zijn en elkaar versterken, en of ze worden nageleefd. Er wordt een uitgangswaarde vastgesteld, kritieke lacunes en uitdagingen geïdentificeerd, en er worden manieren aanbevolen om deze aan te pakken, en mogelijke verbeteringen en innovaties voorgesteld. Er worden ook goede praktijken voor het bereiken van gelijkheid van vrouwen en mannen vastgelegd. Een genderaudit vergroot het collectieve vermogen van de organisatie om haar activiteiten vanuit genderperspectief te onderzoeken en om sterke en zwakke punten te identificeren in het bevorderen van gendergelijkheidskwesties.