Description

ocena obsega, v katerem je enakost spolov učinkovito institucionalizirana v politikah, programih, organizacijskih strukturah in postopkih, vključno s procesi sprejemanja odločitev in ustreznimi proračuni

Additional notes and information

S presojo po merilih spola se, navadno participativno, presoja, ali so notranje prakse in z njimi povezani podporni sistemi za integracijo načela enakosti spolov učinkoviti in se medsebojno krepijo ter ali se jih upošteva. Z njo se vzpostavlja osnova, ugotavljajo kritične vrzeli in izzivi ter priporočajo načini za njihovo reševanje ter predlaga možne izboljšave in inovacije. Z njo se tudi dokumentirajo dobre prakse za doseganje enakosti spolov. Presoja po merilih spola povečuje kolektivno zmožnost podjetja, da preuči svoje dejavnosti z vidika spola in prepozna prednosti in slabosti spodbujanja vprašanj enakosti spolov.