Description

evaluare a gradului în care este instituționalizată efectiv egalitatea de gen în politici, programe, structuri și proceduri organizaționale, inclusiv în procesele de decizie și în cadrul bugetelor aferente acestora.

Additional notes and information

Un audit de gen analizează de regulă în mod participativ dacă practicile interne și sistemele de asistență asociate pentru introducerea perspectivei de gen sunt eficace și se întăresc reciproc și dacă sunt urmate. Stabilește un criteriu, identifică lacunele și dificultățile esențiale și recomandă metode de rezolvare, sugerând posibile îmbunătățiri și inovări. Documentează de asemenea bunele practici în scopul realizării egalității de gen. Un audit de gen îmbunătățește capacitatea colectivă a organizației de a-și examina activitățile din perspectivă de gen și de a determina punctele forte și slabe]n promovarea egalității de gen.