Description

αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο η ισότητα των φύλων εντάσσεται αποτελεσματικά σε πολιτικές, προγράμματα, μέτρα, οργανωτικές δομές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς

Additional notes and information

Ο έλεγχος ως προς το φύλο λαμβάνει υπόψη, κατά κανόνα με συμμετοχικό τρόπο, κατά πόσον οι εσωτερικές πρακτικές και τα σχετικά συστήματα υποστήριξης για την ένταξη της διάστασης του φύλου είναι αποτελεσματικά, αν αλληλοενισχύονται και αν ακολουθούνται. Καθιερώνει τη βασική γραμμή, εντοπίζει κρίσιμα κενά και προκλήσεις και συνιστά τρόπους αντιμετώπισής τους, υποδεικνύοντας πιθανές βελτιώσεις και καινοτομίες. Επίσης, καταγράφει τις ορθές πρακτικές για την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Ο έλεγχος ως προς το φύλο ενισχύει τη συλλογική ικανότητα ενός οργανισμού να εξετάζει τις δραστηριότητές του με βάση την οπτική του φύλου και να εντοπίζει δυνατά σημεία και αδυναμίες στην προώθηση θεμάτων έμφυλης ισότητας