Description

Poliitikameetmete, programmide, organisatsioonide struktuuride ja töökorralduse hindamine lähtuvalt sellest, kuidas nad rakendavad soolist võrdõiguslikkust, sh otsustusprotsessides ja eelarvetes

Additional notes and information

Soolise võrdõiguslikkuse audit hindab, kas soolõimeks loodud sisemised tavad ja seotud tugisüsteemid on tõhusad ja toetavad üksteist ning kas neid järgitakse. Sellega pannakse paika alustase, tuvastatakse tõsised lüngad ja probleemid ning soovitatakse parandusi ja uuendusi. Samuti dokumenteeritakse soolise võrdõiguslikkuse saavutamise head tavad. Soolise võrdõiguslikkuse audit suurendab organisatsiooni töötajate võimet hinnata oma tegevusi soolisest perspektiivist ja tuvastada soolise võrdõiguslikkuse edendamise tugevused ja nõrkused.