Description

diçka ose dikush që shfaq modele të diferencuara gjinore

Additional notes and information

Shembull: trëndafili dhe blu si ngjyra gjinore, institucionet gjinore, paraqitjet gjinore, etj. Përdorimi i gjinisë si një folje ('gjinia', 'i lindur', etj.) Është një pasqyrim i një kuptimi të ndryshuar të gjinisë si një proces aktiv i vazhdueshëm - diçka është gjinore kur ajo është e angazhuar në mënyrë aktive në procese shoqërore që prodhojnë dhe riprodhojnë dallime në identitetet gjinore.