Description

Нешто или неко је родно заснован када показује родно диференциране обрасце (нпр. розе и плава као родне боје, родне институције, родни изглед итд.). Употреба рода као глагола („родно заснивање”, „уродњавање”, итд.) одраз је промијењеног схватања рода као активног трајног процеса – нешто је родно засновано када је активно укључено у друштвене процесе који производе и репродукују разлике у родним идентитетима.