Description

något eller någon som uppvisar könsdifferentierade mönster

Additional notes and information

Exempel: rosa och blå som könade färger, könade institutioner, könade utseenden osv. Verbbildningen av kön ("köna", "könad" osv.) speglar en förändrad förståelse av kön som en aktiv pågående process; något är könat när det aktivt deltar i sociala processer som skapar och återskapar åtskillnader rörande könsidentiteter.