Description

ceva sau cineva care prezintă caracteristici diferențiate de gen

Additional notes and information

Exemplu: roz și bleu drept culori genizate, instituții genizate, aspecte genizate etc.. Folosirea termenului gen ca un verb ( a geniza, „genizare” etc.) reflectă o schimbare în modul de înţelegere a genului ca un proces dinamic, permanent– ceva este genizat când este implicat activ în procese sociale care produc și reproduc distincții în identitățile de gen.