Description

Kaut kas vai kāds, kurš pauž ar dzimumu saistītas uztveres, attieksmes un uzvedības dažādības