Description

joku tai jokin, joka ilmaisee sukupuolen perusteella eroavia malleja

Additional notes and information

Esimerkki: vaaleanpunainen ja sininen sukupuolittuneina väreinä, sukupuolittuneet instituutiot, sukupuolittunut ulkoasu jne. Sukupuolen käyttö verbinä (sukupuolistuminen, sukupuolittunut) perustuu muuttuneeseen käsitykseen sukupuolesta aktiivisena käynnissä olevana prosessina: jokin on sukupuolittunut, kun se osallistuu aktiivisesti sosiaalisiin prosesseihin, jotka tuottavat ja uusintavat eroja sukupuoli-identiteeteissä.