Description

cokoli či kdokoli vyznačující se různými vzorci v závislosti na genderu

Additional notes and information

Příklad: růžová a modrá jsou genderované barvy, instituce mohou být genderované, genderovaný vzhled atd. Od termínu gender jsou odvozeny také další pojmy (genderování, genderovat atd.), což je odrazem změny v chápání genderu, který je nyní vnímán jako aktivní, probíhající proces - něco je genderováno, znamená že se aktivně zapojuje do sociálních procesů, které vytvářejí a obnovují rozdíly v genderových identitách.