Description

Обособени по пол модели.

Additional notes and information

За обособяване по пол се говори, когато става въпрос за социални процеси, които (въз) произвеждат разграниченията по пол. Пример: розовият и синият цвят се възприемат като женски, съответно мъжки цвят; някои институции се възприемат като по - подходящи за мъже (свързаните с вътрешна/външна сигурност) или за жени (в социалната сфера, образованието).