Description

niečo alebo niekto, kto vykazuje rodovo diferencované vzory

Additional notes and information

Príklad: ružová a modrá farba ako rodové farby, rodové inštitúcie, rodové vzhľady atď... Použitie slova „gender“ (rod) ako slovesa („genderujúci“, „genderovaný“ atď.) je odrazom zmeneného chápania pohlavia ako aktívneho prebiehajúceho procesu – niečo, čo sa genderuje, keď sa aktívne zapája do spoločenských procesov, ktoré produkujú a reprodukujú rozdiely v rodovej identite.