Description

У почетку се концепт рода односио на социо-културну конструкцију у бинаризму жена и мушкараца.

Additional notes and information

Ово је створило разлику између друштвених улога полова и „биолошкихˮ сексуалних тела. Описана дихотомија „биолошки пол/друштвени полˮ довела је до важног открића да социјално-културне конструкције полова нису увек директно повезане са анатомијом и физиологијом. Тако је разлика између такозваног (социјалног) пола и (биолошког) пола праћена деконструкцијом идеје биолошке телесности. Напомена: У различитим регионалним и међународним политикама и конвенцијама не доводи се у питање родни дуализам и асиметријa у већини случајева у вези са дефиницијом рода