Description

társadalmi-kulturális konstrukció a nők és a férfiak kettősségének keretében

Additional notes and information

Ez eredményezte a nemek társadalmi szerepeinek és a „biológiailag” valamely nemhez tartozó testnek a megkülönböztetését. A leírt „biológiai nem/társadalmi nem” dichotómia ahhoz a fontos felismeréshez vezetett, hogy a nemek társadalmi-kulturális konstrukciói nem mindig kapcsolódnak közvetlenül az anatómiához és a fiziológiához. Ezért az úgynevezett társadalmi nem és a biológiai nem közötti különbségtételt a biológiai testiség elképzelésének dekonstrukciója követte. A társadalmi nem meghatározásával kapcsolatban a különböző regionális és nemzetközi politikákban és egyezményekben elfogadott nyelvezet többségében nem kérdőjelezi meg a nemek kettősségét és aszimmetriáját.