Description

sociokulturell konstruktion inom den binära uppdelningen mellan kvinnor och män

Additional notes and information

Detta gav upphov till skillnaden mellan socialt skapade könsroller och ett kroppsligt "biologiskt" skapat kön. Den dikotoma beskrivningen av kön/genus medförde en viktig upptäckt om att de sociokulturella konstruktionerna av genus inte alltid är direkt kopplade till anatomi och fysiologi. Åtskillnaden mellan det så kallade (sociala) genuset och (biologiska) könet följdes på så sätt av en dekonstruktion av idén om biologisk kroppslighet. När det gäller definitionen av genus inom olika regionala och internationella politiska områden och konventioner så ifrågasätter dessa sällan genus/köns dualismer eller assymetrier.