Description

sosiokulttuurinen rakenne kaksijakoisen eli binäärisen sukupuolikäsityksen puitteissa

Additional notes and information

Tällä luotiin ero sukupuolten yhteiskunnallisten roolien ja "biologisten" sukupuolitettujen kehojen välille. Kuvattu jako "biologiseen/sosiaaliseen sukupuoleen" johti tärkeään havaintoon siitä, että sukupuolten sosiokulttuuriset rakenteet eivät aina liity suoraan anatomiaan ja fysiologiaan. Siten niin sanotun (sosiaalisen) sukupuolen ja (biologisen) sukupuolen välistä eroa seurasi biologisen korporeaalisuuden ajatuksen purkaminen. Useimmissa sukupuolen määritelmää koskevissa alueellisissa ja kansainvälisissä toimintalinjoissa ja sopimuksissa käytetty kieli ei kyseenalaisteta sosiaalisen sukupuolen kaksijakoisuutta ja epäsymmetriaa.