Description

družbeno-kulturni konstrukt znotraj binarnosti žensk in moških

Additional notes and information

To je ustvarilo razliko med družbenimi vlogami spolov in „biološkimi“ spolnimi telesi. Opisana dihotomija „družbeni/biološki spol“ je pripeljala do pomembne ugotovitve, da družbeno-kulturne konstrukcije spolov niso vedno neposredno povezane z anatomijo in fiziologijo. Tako je razlikovanju med tako imenovanima družbenim spolom in biološkim spolom sledila dekonstrukcija ideje biološke telesnosti. V dogovorjenem jeziku, ki zadeva opredelitev družbenega spola v različnih regionalnih in mednarodnih politikah in konvencijah, se večinoma ne prevprašuje spolnega dualizma in asimetrije.