Description

standarti un gaidas, kurām sievietes un vīrieši parasti atbilst, tādā mērā, kāds noteiktajā laikposmā definē konkrētu sabiedrību, kultūru un kopienu

Additional notes and information

Dzimumu normas/lomas ir uzskati par to, kādām sievietēm un vīriešiem būtu jābūt un kā jāuzvedas. Ja tās apgūst dzīves agrīnajos posmos, dzimtes normas var izveidot dzimumu socializācijas un dzimumu stereotipizācijas dzīves ciklu.