Description

standardet dhe pritjet të cilat gratë dhe burrat përgjithësisht u nënshtrohen, brenda një diapazoni që përcakton një shoqëri, kulturë dhe komunitet të veçantë në atë moment në kohë

Additional notes and information

Normat gjinore janë ide rreth asaj se si duhet të jenë dhe të veprojnë gratë dhe burrat. Të internalizuara në periudhë të hershme të jetës, normat gjinore mund të krijojnë një cikël jetësor të shoqërizimit dhe stereotipave gjinorë.