Description

standards u aspettattivi li magħhom ġeneralment jikkonformaw in-nisa u l-irġiel, f’firxa li tiddefinixxi soċjetà, kultura u komunità partikolari f’dak il-mument speċifiku

Additional notes and information

Normi tal-ġeneru huma ideat dwar kif nisa u rġiel għandhom ikunu u jaġixxu. Internalizzati kmieni fil-ħajja, in-normi tal-ġeneru jistgħu jistabbilixxu ċiklu tal-ħajja ta' soċjalizzazzjoni u sterjotipar tal-ġeneru.