Description

standardid ja ootused, millele naised ja mehed enamasti vastavad ning mis kirjeldavad konkreetset ühiskonda, kultuuri ja kogukonda konkreetsel ajahetkel

Additional notes and information

Soonormid on arusaam, millised naised ja mehed peaksid olema ja kuidas käituma.