Description

normer och förväntningar som kvinnor och män i allmänhet följer inom ramen för det som definierar ett visst samhälle, en viss kultur och gemenskap vid ett visst tillfälle

Additional notes and information

Könsnormer är föreställningar om hur kvinnor och män bör vara och bete sig. När de internaliseras tidigt i livet kan könsnormer skapa en livscykel av könssocialisering och anammandet av könsstereotyper.