Description

Родне норме су стандарди и очекивања којима се жене и мушкарци углавном прилагођавају, у опсегу који дефинише одређено друштво, културу и заједницу у том тренутку.

Additional notes and information

Родне норме су идеје о томе како жене и мушкарци треба да буду и понашају се. Усвојене рано у животу, родне норме могу успоставити животни циклус родне социјализације и стереотипизације.