Description

manifestimi i njerëzve për identitetin e tyre gjinor, dhe ai që perceptohet nga të tjerët

Additional notes and information

Në mënyrë tipike, njerëzit kërkojnë që shprehja ose prezantimi i tyre gjinor të përputhet me identitetet / identitetin e tyre gjinor, pavarësisht nga seksi që u është caktuar në lindje.