Description

cilvēku dzimumidentitātes izpausme un izpausme, kuru uztver citi cilvēki. Raksturo cilvēku dzimumu identitāšu izpausmi un veidus, kā to uztver pārējie sabiedrības locekļi. Biežāk cilvēki paust viņu dzimumu atbilstoši dzimumu identitātēm, neņemot vērā bioloģisko dzimumu.

Additional notes and information

Parasti cilvēki cenšas panākt, lai viņu dzimuma izpausme atbilst viņu dzimumidentitātei/dzimumidentitātēm neatkarīgi no viņu dzimšanas brīdī iegūtā dzimuma.