Description

Изражавање рода односи се на испољавање свог родног идентитета од стране људи и идентитета који други виде.

Additional notes and information

Углавном, људи настоје да се њихово изражавање или представљање рода подудара са њиховим родним идентитетом/идентитетима, без обзира на пол који им је додељен при рођењу.