Description

projev, kterým jedinec vyjadřuje svou genderovou identitu, nebo projev, který jako takový vnímají ostatní

Additional notes and information

Lidé se zpravidla snaží, aby jejich způsob vyjádření či projevování genderové identity odpovídal jejich genderové identitě nebo identitám bez ohledu na pohlaví, které jim bylo určeno při narození.