Description

Проявление на половата идентичност така, както хората я възприемат за себе си, и така, както останалите я възприемат.

Additional notes and information

Обикновено хората се стремят да изразят половата си принадлежност, според половата си идентичност/идентичности, независимо от пола им по рождение.