Description

Inimese viis väljendada oma sooidentiteeti, ja see, kuidas teised tema identiteeti tajuvad

Additional notes and information

Enamasti soovivad inimesed, et nende sooväljendus vastaks nende sooidentiteedile sõltumata sellest, mis sugu neile sündides määrati.