Description

modalitate unică de a măsura complexitatea egalității de gen ca un concept multidimensional cu ajutorul unui instrument simplu de utilizat și ușor de interpretat.

Additional notes and information

De regulă, oamenii încearcă să pună în acord exprimarea sau prezentarea genului cu identitatea/identitățile de gen, indiferent de sexul atribuit la naștere.