Description

prejav ľudskej rodovej identity a tej, ktorá je vnímaná ostatnými osobami

Additional notes and information

Ľudia sa zvyčajne snažia, aby sa ich rodové vyjadrenie alebo prezentácia zhodovali s ich pohlavnou identitou/identitami, bez ohľadu na pohlavie, ktoré im bolo priradené pri narodení.