Description

en persons uttryck av sin könsidentitet och så som den uppfattas av andra

Additional notes and information

Vanligt är att människor söker överenstämmelse mellan sitt könsuttryck och sin könsidentit(er) oavsett av det juridiska kön de tilldelas vid födseln.