Description

vrouwelijk persoon aan wie bij de geboorte de vrouwelijke sekse is toegewezen of een persoon die zichzelf als vrouw definieert