Description

osoba ženského pohlaví, osoba, jíž bylo ženské pohlaví určeno při narození, nebo osoba, která sama sebe považuje za ženu