Description

Човек от женски пол, лице, на което е определен женски пол при раждане, или лице, което се определя като жена.