Description

człowiek, któremu po narodzinach przypisano płeć żeńską lub osoba, która definiuje siebie samą jako kobietę