Description

ženska oseba, ki ji je ob rojstvu pripisan ženski spol, ali oseba, ki se opredeljuje kot ženska