Description

Женско људско биће; особа којој је рођења са карактеристикама женског пола или особа која себе дефинише као жену.