Description

qenie njerëzore femër, caktimi i seksit femër në lindje një personi, ose një person që e përcakton veten si një grua