Description

žensko ljudsko biće, osoba koja je ženskog spola po rođenju ili osoba koja sebe tako definira