Description

Žensko ljudsko biće; osoba kojoj je dodijeljen ženski spol pri rođenju, ili osoba koja sebe definiše kao ženu.