Description

Лице, което има различна полова идентичност от тази по рождение, и което желае да я изразява по различен начин.

Additional notes and information

Включва лицата, които чувстват, че трябва или предпочитат, или избират да се представят по различен начин от очакванията за ролята на пола, определена им при раждане, независимо дали с облекло, аксесоари, козметика или корекция на тялото. Това включва, наред с много други, трансджендър лица, които са между мъжки и женски пол, транссексуални, трансвестити и крос-дресъри.