Description

personi që ka një identitet gjinor të ndryshëm nga gjinia e caktuar në lindje dhe që dëshiron të portretizojë identitetin gjinor në një mënyrë të ndryshme me gjininë e caktuar në lindje

Additional notes and information

Përfshin ata njerëz që mendojnë se duhet, ose preferojnë, ose zgjedhin ta paraqesin veten ndryshe nga pritjet për rolin gjinor të caktuar atyre në lindje, qoftë nga veshja, aksesorët, produktet kozmetike ose modifikimi i trupit. Ai përfshin, mes shumë të tjerëve, persona transgjinorë që janë në mesin e meshkujve dhe femrave, transeksualë, transvestitë dhe ata që preferojnë të vishen si seksi i kundërt.