Description

osoba, ktorá má rodovú identitu odlišnú od rodu určeného pri narodení a ktorá sa snaží vykresliť svoju rodovú identitu tak, aby bola odlišná od tej, ktorá jej priradená pri narodení

Additional notes and information

Zahŕňa aj tých ľudí, ktorí majú pocit, že musia alebo skôr chcú alebo sa rozhodnú, že sa budú prezentovať odlišne od očakávaní spojených s rodovou úlohou, ktorá im bola priradená pri narodení, a to bez ohľadu na to, či tak urobia oblečením, doplnkami, kozmetikou alebo modifikáciou tela. Zahŕňa, okrem iného, transrodové osoby, ktoré sú medzi mužom a ženou, transsexuálov, transvestitov a crossdresserov.