Description

лице чиј родов идентитет се разликува од родот определен при раѓањето и што сака да го прикаже родовиот идентитет на различен начин од родот определен при раѓањето

Additional notes and information

Тука се опфатени лицата што чувствуваат дека треба, или дека претпочитаат, или дека избираат да се претстават себеси поинаку од очекувањата во однос на родовата улога што им е определена со раѓањето, преку облека, додатоци, козметика или модификација на телото. Меѓу другите, тука се опфатени и трансродовите лица што се меѓу машко и женско, транссексуалните лица, трансвеститите и крос-дресерите (лицата што се облекуваат како да се од друг пол).